วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

♥♥♥♥♥


.....ยินดีต้อนรับ....

   ชื่อ  น.ส.   นัทธีรา   พิรอด   ชื่อเล่น  นัท

    กำลังศึกษาคณะครุศาสตร์

    สาขาวิชาการประถมศึกษา คบ. 1  

   หมู่  2    มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

  ♥  รหัสนักศึกษา   554188138

  ♥  ว/ด/ป/   16/08/2536

  ♥  อายุ  19